Samečci SY

Benedict z Kozohlod
PP: Avalon´s Rendon Howe (CZ) x Gracie of Anwy Zet (CZ)
Genetický kód:AaBbEeLlToYU*
Datum narození:12. 7. 2019
Barva, kresba, typ srsti:žlutá umbrous, krátká
Status:chovný, otec vrhu J
Integrál z Květnice
PP: Avalon’s Querth (CZ) x Hyperbola z Květnice (CZ)
Genetický kód:AAddLLPpToY
Datum narození:8. 10. 2019
Barva, kresba, typ srsti:žlutá dilute, krátká
Status:chovný
Bastien z Oříšku
PP: Pashenka Hamsterheaven (DK) x Urszula Z Oříšku (CZ)
Genetický kód:
Datum narození:5. 2. 2020
Barva, kresba, typ srsti:tmavá zlatá, krátká
Status:chovný